Nákup zahraniční literatury pro účely projektu (1. část knih)

28.11.2012 14:36

Pro účely projektu byla zakoupena zahraniční literatura.