E-learningové kurzy

12.09.2013 10:09

Výstupem projektu jsou zpracované metodické materiály formou e-learningových studijních podpor.
Pro zpřístupnění e-learningových kurzů kontaktujte sl. Havlovou (havlova@palestra.cz).