Výstupy projektu

Studijní opory

17.10.2014 00:00

Výstupem projektu jsou zpracované e-learningové studijní opory.

1. První pomoc

2. Bezpečnost na akci

3. Řešení rizikových situací

4. Ochrana životního prostředí při sportovní akci

5. Práce s dobrovolníky

6. Specifika akcí pro hendikepované

7. Atmosféra na akcích

8. Organizace sportovních akcí

9. Pozitivní i negativní vliv na organizátory akcí, akceptace a obrana

Pro zpřístupnění e-learningových kurzů využijte následujícího postupu:

1) na webových stránkách www.palestra.cz klikněte na: Vysoká škola,  a zde pak zvolte přístup do informačního systému

2) do přihlašovací obrazovky napište jméno grant3 a heslo grantg6

3) zpřístupní se vám otevřené studijní kurzy


E-learningovou formu volíme proto, že v této formě je možné interaktivní využití, velký počet současných uživatelů, načasování využití např. v rámci realizovaného semináře, nezávislost na místě apod. Významným faktorem je také další možná potřebná aktualizace v případě změn, které by bylo potřeba promítnout do již hotových materiálů a které by v případě klasické tištěné verze nebyly možné.

Obsah kurzů vytvářely pracovní skupiny odborníků a jejich finální znění, před umístěním do e-learningové formy, prošlo i oponentním řízením. Autoři i přispěvatelé měli možnost se zúčastňovat workshopů, většina z nich je z okruhu sportovních závodů a akcí, tak jak zareagovali na naši nabídku spolupráce při vytváření těchto materiálů.

Dalším výstupem projektu jsou zpracované příručky a letáky.

Pro ty, kteří nemají možnost využít interaktivního způsobu výuky, jsou připraveny příručky se zpracovanými tématy v pdf formátu, které si lze stáhnout z těchto webových stránek v příslušných sekcích. U některých témat jsou k dispozici i jednoduché informační letáky s danou problematikou tzv. "do kapsy", aby bylo možné je používat i přímo na akci.

Veškeré zpracované materiály z projektu jsou určeny organizátorům/dobrovolníkům, jako základní metodický materiál potřebný pro orientaci v dané problematice a jako výukový materiál pro všechny, kteří se budou podílet na organizaci sportovních akcí. Cílem bylo vytvoření uceleného souboru podpůrných materiálů pro vzdělávání dobrovolníků na sportovních akcích.