7. Seminář

Doplňkové materiály

15.09.2013 11:25
Zde najdete velmi zajímavý článek pana profesora Švejdy na téma vliv medií: Pozitivní i negativní mediální vliv na organizátory akcí, akceptace a obrana

E-learningové kurzy

12.09.2013 10:09
Výstupem projektu jsou zpracované metodické materiály formou e-learningových studijních podpor. Pro zpřístupnění e-learningových kurzů kontaktujte sl. Havlovou (havlova@palestra.cz).  

Metodika media

04.09.2013 20:17
Metodický sylab pro oblast medií a komunikace vytvořenou v projektu najdete zde. Media a komunikace na sportovní akci